Informatie

Met welke kosten moet u rekening houden bij aankoop in Spanje?

Hou alvast rekening met volgende kostenbegroting bij aankoop van een nieuwbouw in Spanje:

 • Bij nieuwbouw: geen splitsing grond/constructiewaarde.
 • Totale kostenbegroting, ongeveer 13 tot 15 % (afhankelijk van de aankoopprijs).
 • BTW: 10 % op het aankoopbedrag (dus géén 21 % BTW zoals bij ons, ongetwijfeld een belangrijk voordeel!).
 • Zegelrecht: ca. 1-1,5 % (afhankelijk van gemeenschap).
 • Ereloon notaris.
 • Kosten landregister.
 • Aanvragen NIE-nummer (dit is een identificatienummer voor buitenlanders in Spanje, dit heeft u nodig voor het kopen of verkopen van een woning, het ondertekenen van een hypothecaire lening en de vermelding in het eigendomsregister en bij notariaten).
 • Ereloon advocaat: ca. 1 % (maar soms minimumprijs).

Belangrijk om ook nog te weten

Bij aankoop betaalt u eerst:

 • Een reservering fee van meestal 6.000 euro.
 • Bij ondertekening van het contract meestal 20 % + BTW min reservering.
 • Drie maanden na het contract: 10 % + BTW.
 • Nog eens drie maanden later: 10 % + BTW.
 • Bij oplevering: 60 %.
 • In België heeft u veel meer betalingsschijven en betaalt u in het begin veel meer. In Spanje kunt u dus langer sparen. Dit kan soms veranderen naargelang het project, maar meestal ligt het in de hierboven beschreven lijn.